امام جمعه شهرضا:

مسئولان شهر سطح انتقادپذیری خود را بالا ببرند

امام جمعه شهرضا گفت: مسئولان شهر سطح انتقادپذیری خود را بالا ببرند و در مقابل انتقاد ارباب رجوع ها بردبار باشند.

آخرین اخبار