مسئول دفتر نماینده مردم شهرضا در مجلس

حال عمومی نماینده شهرضا خوب است

مسئول دفتر نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی گفت: حال عمومی نماینده شهرضا خوب بوده و خستگی زیاد، دلیل بستری حیدرپور شد.

آخرین اخبار