امام جمعه اهل‌سنت:

حضرت علی محبوب ترین خلق نزد خدا بود

امام جمعه اهل سنت بندرپل گفت: حضرت علی( ع )محبوبترین خلق نزد خدا بود و عمر (رضی) بارها خود را محتاج علم حیدر کرار(ع) معرفی می نمود.

آخرین اخبار