امام جمعه شهرضا:

بسترهای لازم برای حضور روحانی در روستاهای شهرضا فراهم شود

امام جمعه شهرضا گفت: طلاب و روحانیان در قالب طرح‌هایی در مناطق روستایی ساکن و به اداره امور مذهبی و فرهنگی روستاها اقدام می‌کنند اما لازم است بسترهای لازم برای حضور روحانی در روستاها هم فراهم شود.

آخرین اخبار