وظیفه مجلس اصلاح قانون است ولاغیر/زمزمه های دولت مردان نگران کننده است

شهرضانیوز- امام جمعه شهرضا یکی از ارکان اصلی حکومت اسلامی را دولت خواند و وظیفه اصلی مجلس که اصلاح قانون و قانونگزاری است، را به مجلسیان گوشزد کرد.

آخرین اخبار