سه فایده‌ای که نمازگزار به دست می‌آورد

امام جعفر صادق علیه السلام در حدیثی زیبا و خواندنی سه فایده‌ای که نمازگزار به دست می‌آورد را بیان فرموده‌اند.

آخرین اخبار