راز ۹۰۰ ساله نهفته در قلب یک روستا

قدیمی‌های روستا همه از مقبره امامزاده‌ای می‌گفتند که هیچ اثری از آن نبود و این داستان نسل‌ به‌ نسل بازگو شد.

آخرین اخبار