حرم امامزاده شاهرضا غبارروبی و عطرافشانی شد / تصاویر

حرم مطهر امامزاده شاهرضا (ع) با حضور جمعی از مسئولان و خادمین افتخاری این امامزاده غبارروبی و عطرافشانی شد.

حرم امامزاده شاهرضا غبارروبی و عطرافشانی شد / تصاویر

حرم مطهر امامزاده شاهرضا (ع) با حضور جمعی از مسئولان و خادمین افتخاری این امامزاده غبارروبی و عطرافشانی شد.

آخرین اخبار