رئیس اداره اوقاف و امورخیریه شهرضا:

امسال ۷ موقوفه جدید به موقوفات شهرضا اضافه شده است

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه شهرضا گفت: امسال ۷ موقوفه جدید به موقوفات شهرضا اضافه شده است.

آخرین اخبار