در قالب طرح هجرت 3

۶ مدرسه از مدارس شهرضا نوسازی، بازسازی و زیباسازی شد

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا گفت: ۶ مدرسه از مدارس شهرستان شهرضا به همت دانش آموزان بسیجی در قالب طرح هجرت ۳ نوسازی، بازسازی و زیباسازی شد.

آخرین اخبار