رئیس اراده اوقاف و امورخیریه شهرضا خبر داد:

بدهکاری ۲۰۰ میلیونی ادارات شهرضا به اوقاف/ یک سوم ایران وقف است

رئیس اراده اوقاف و امورخیریه شهرستان شهرضا گفت: مکان بعضی ادارت وقف است اما اجاره آن را پرداخت نمی کنند و اوقاف حدود ۲۰۰ میلیون تومان از ادارات طلبکار است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا خبرداد:

انجام ۳۰ پروژه عمرانی در آستان مقدس امامزاده شاهرضا

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۰ پروژه عمرانی در امامزاده شاهرضا(ع) شهرضا انجام شده است.

آخرین اخبار