گزارش تصویری۲/ همایش شیرخوارگان حسینی در شهرضا

همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی صبح امروز همزمان با سراسر کشور در آستان مقدس امامزاده شاهرضا(ع) و بیت الاصغر شهرضا برگزار شد.

گزارش تصویری۱/ همایش شیرخوارگان حسینی در شهرضا

همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی صبح امروز همزمان با سراسر کشور در آستان مقدس امامزاده شاهرضا(ع) و بیت الاصغر شهرضا برگزار شد.

همایش شیرخوارگان حسینی در شهرضا برگزار شد

همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی صبح امروز همزمان با سراسر کشور در آستان مقدس امامزاده شاهرضا(ع) و بیت الاصغر شهرضا برگزار شد.

آخرین اخبار