حرم مطهر امامزاده شاهرضا غبار روبی و عطرافشانی شد

نخستین غبارروبی و عطرافشانی حرم مطهرامامزاده شاهرضا در سال جدید با حضور جمعی از مسئولین شهرستان انجام شد.

برگزاری مناجات شعبانیه با حضور مداح اهل البیت حاج مهدی منصوری در شهرضا

مناجات شعبانیه با حضور مداح اهل البیت حاج مهدی منصوری در شهرضا برگزار شد.

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی

مزار شهدای شهرضا غبارروبی و عطرافشانی شد

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی رئیس و کارمندان جهاد کشاورزی شهرضا با حضوردر آستان مقدس امامزاده شاهرضا(ع) مزار شهدای شهرضا را غبارروبی و عطر افشانی کردند.

حرم مطهر امامزاده شاهرضا غبار روبی و عطرافشانی شد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا گفت: مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال از نذورات و هدایای مردمی در غبار روبی و عطر افشانی امامزاده شاهرضا (ع) جمع آوری شد

آخرین اخبار