میراث ماندگار روایی از امام هادی

در زیارت جامعه کبیره به تمام آموزه‌های شیعی به زبانی فصیح اشاره شده است، ازجمله به ارتباط ائمه با پیامبر اکرم(ص)، برشمردن مقامات علمی و اخلاقی و سیاسی ائمه(ع)، اسوه بودن آنان، ارتباط امامت و توحید، رابطه امام شناسی با خداشناسی، عصمت اهل بیت(ع)، یکپارچگی خلقت ایشان، تولی و تبری و رجعت و تسلیم.

آخرین اخبار