حضرت امام محمد تقی جوادالأئمه (ع )

امروز جوانترین امام شهید می شود

امام محمد تقی (ع ) هنگام وفات پدر ۸ ساله بود . پس از شهادت جانگداز حضرت رضا علیه السلام در اواخر ماه صفر سال ۲۰۳ه مقام امامت به فرزند ارجمندش حضرت جوادالأئمه (ع ) انتقال یافت. ایشان با سن هفت سالگی جوان ترین امام تشیع بودند که چراغ هدایت الهی را برای هدایت مردم در دست گرفتند.

آخرین اخبار