ظریف در مراسم رونمایی از کتب سرلشکر صفوی:

کودک‌کشی در غزه سیاست ملی رژیم صهیونیستی است

وزیر امور خارجه گفت: رژیم صهیونیستی با ددمنشی وحشیانه، کودک‌کشی و پیرمردکشی را به عنوان یک سیاست ملی دنبال می‌کند.

آخرین اخبار