مدیرعامل شرکت نقش جهان خبر داد

شناسایی ۶ سکونتگاه غیررسمی در شهرستان شهرضا/ مهاجرت ۴۳ هزار نفر به شهرضا در ۱۵ گذشته

مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور ایوان نقش جهان گفت: در ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی شهرستان پس از مطالعه، تحقیق و بررسی ۶ سکونت‌گاه غیر رسمی در شهرضا شناسایی شد.

مدیر عامل شرکت نقش جهان خبر داد

۴۳ هزار نفر در ۱۵ سال به شهرضا مهاجرت کردند/شهرضا رتبه دهم استان در شاخص های توسعه یافتگی

مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور ایوان نقش جهان با اشاره به رتبه بندی شهرستان شهرضا بر اساس شاخص های توسعه یافتگی در سال ۱۳۹۰گفت: شهرستان شهرضا با نمره ۰٫۵۶ از یک، در رده ۱۰ از میان ۲۳ شهرستان استان اصفهان قرار گرفت.

آخرین اخبار