فرمانده انتظامی شهرضا:

سرقت در شهرستان شهرضا ۱۰ درصد کاهش داشته است / کنترل سارقین و ارازل و اوباش در شهرستان شهرضا با شدت بیشتری صورت می گیرد

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سرقت در این شهرستان ۱۰ درصد کاهش داشته است.

آخرین اخبار