مدیرعامل شرکت نقش جهان خبر داد

شناسایی ۶ سکونتگاه غیررسمی در شهرستان شهرضا/ مهاجرت ۴۳ هزار نفر به شهرضا در ۱۵ گذشته

مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور ایوان نقش جهان گفت: در ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی شهرستان پس از مطالعه، تحقیق و بررسی ۶ سکونت‌گاه غیر رسمی در شهرضا شناسایی شد.

آخرین اخبار