سرپرست مرکز بهداشت شهرضا مطرح کرد

توصیه های بهداشتی در دستور کار مرکز بهداشت شهرضا در ماه رمضان

سرپرست مرکز بهداشت شهرضا گفت: باتوجه به گرم شدن هوا و قرار گرفتن ماه مبارک رمضان در فصل تابستان احتمال شیوع بیماری‌های منتقله از آب و غذا، توصیه‌های بهداشتی در دستور کار مرکز بهداشت شهرضا قرار گرفت.

سرپرست مرکز بهداشت شهرضا خبر داد

نظارت ویژه بازرسان بهداشت بر تهیه و توزیع مواد غذایی در ماه رمضان

سرپرست مرکز بهداشت شهرضا گفت: در ماه مبارک رمضان بازرسان شبکه بهداشت شهرضا نظارت ویژه‌ای بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در شهرضا دارند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا:

واحدهای سنگ بری در شهرضا، سلامت مردم را به خطر انداخته است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: یکی از بزرگ ترین و آسیب رسان ترین واحدهای شغلی در رابطه با بیماری‌های ریه واحدهای سنگ بری هستند.

رئیس شبکه بهداشت شهرضا:

شهرضا نخستین شهر در راه اندازی خانه های بهداشت در کشور/آمار خودکشی در شهرستان شهرضا نگران کننده است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: سبک زندگی سالم موثر در کاهش مرگ و میر است.

آخرین اخبار