اهتزاز پرچم ایران شرط خلبان ایرانی برای پرواز

کارشناس ارشد هوایی با تکذیب اخراج خلبان ایرانی هواپیمایی امارات، گفت:‌ کاپیتان پورقناد به شرط به اهتزار در آوردن پرچم ایران انجام پرواز را قبول کرده بود.

آخرین اخبار