نوبخت پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران:

حتی یک ریال از منابع بودجه سال آینده ارتباطی با مذاکرات ۵+۱ ندارد

سخنگوی دولت گفت: حتی یک ریال از منابع پیش بینی شده در بودجه ارتباطی با مذاکرات ۵+۱ ندارد.

نوبخت پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران:

حتی یک ریال از منابع بودجه سال آینده ارتباطی با مذاکرات ۵+۱ ندارد

سخنگوی دولت گفت:حتی یک ریال از بودجه پیشنهادی دولت بر اساس اینکه مذاکرات به نتیجه خواهد رسید یا خیر، پیش بینی نشده است.

آخرین اخبار