ماجرای رؤیای سرلشکر شهید هاشمی با امام که تعبیر شد

سردار قنبری هم‌رزم شهید هاشمی می‌گوید: شهید به من گفت: من خواب دیدم که از یک بلندی بالا می‌رفتم و امام در بالای آن ایستاده بود.

الی بیت المقدس یعنی امام می‌دانست صدور انقلاب از خرمشهر آغاز می‌شود

شهید زنده فتح خرمشهر می‌گوید: امام افق‌ها را می‌دیدند. اگر می‌خواستند انقلابی صادر کنند و بیداری اسلامی صورت گیرد، می‌دانستند باید اول از اینجا بگذریم؛ یعنی اول خرمشهر و بعد بیت‌المقدس.

آخرین اخبار