کم‌فروشی پزشکان در ویزیت بیمار اخلاقی نیست

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به موضوع کم‌فروشی اشاره کرد وگفت: اگر پزشک به بیمار آموزش پیشگیری ندهد و فرد بیمار از کارافتاده شود حق او بر گردن پزشک است.

آخرین اخبار