ظریف: دیدار با معاون دبیر کل سازمان ملل سودمند بود

محمد جواد ظریف گفت و گوی خود را با معاون دبیر کل سازمان ملل سودمند خواند و گفت که امیدوار است این گفت و گو ها در دیدار ماه آینده تهران، ادامه پیدا کند

آخرین اخبار