معاون جهاد کشاورزی شهرضا:

شهرضا در ایجاد باغ مادری در کشور پیشتاز و نمونه است

معاون جهاد کشاورزی شهرضا گفت: شهرستان شهرضا در ایجاد باغ مادری در کشور پیشتاز و نمونه است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا خبر داد

اجرای طرح الگوی کشت به صورت پایلوت در شهرضا/کشت انواع غلات در بیش از ۵۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرضا

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: طرح الگوی کشت به صورت پایلوت در ۷ استان کشور و از جمله استان اصفهان، شهرستان شهرضا به عنوان تنها شهرستان محل اجرای طرح در استان انتخاب شد.

آخرین اخبار