قالیباف:

از سوء مدیریت بیش از فشار دشمن رنج می‌بریم

شهردارتهران گفت: اگر شب پیروزی پاوه که مطابق محاسبات مادی پیروزی محال تصور می‌شد، شهید چمران هم فریاد می‌زد حمله دشمن کمرش را شکسته،کل کردستان ازدست می‌رفت.

آخرین اخبار