اولویت اقتصاد مقاومتی است؛

بی‌برنامگی اقتصادی، مشکلی که پس از توافق خوب هم وجود دارد

ضعف ساختار اقتصادی کشور و بی برنامگی دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی، مشکلی است که حتی در صورت یک توافق خوب و ورود پول های بلوکه شده وجود دارد.

آخرین اخبار