چرا پسران ایرانی «بـاربی»ها را نمی پسندند؟

به گزارش نسل بیدار به نقل از خبرنامه دانشجو: با روی کار آمدن دولت کارگزاران و تهاجم فرهنگی غربی، در چهارچوب های زندگی اجتماعی تغییراتی زیادی حاصل شد؛ ایجاد یک طبقه اجتماعی جدید و مرفه و تکرار سبک زندگی غربی در جامعه و از سوی دیگر قرار گرفتن این طبقه در جایگاه الگو برای عموم […]

آخرین اخبار