جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا:

خداحافظی با بنزهای پلیس

جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی با تایید از رده خارج شدن بنزهای پلیس در آینده نزدیک، از تست فنی چند خودروی داخلی برای جایگزینی این خودروها خبر داد.

آخرین اخبار