دیدگاه فرمانده ناجا درباره شبکه‌های اجتماعی و افزایش جمعیت

فرمانده نیروی انتظامی دیدگاه‌های خود را درباره شبکه‌های اجتماعی و افزایش جمعیت عنوان کرد و گفت: شهرداری‌ها باید معتادان را جمع کند.

آخرین اخبار