رئیس اداره ارشاد شهرضا:

طرح هادی سبب بی‌هویتی روستائیان شد/ هویت بخشیدن به شهروندان شهرضا اولویت اداره ارشاد است

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرضا گفت: به دنبال آن هستیم که هفته فرهنگی شهرضا را برگزار کنیم.

آخرین اخبار