الهه فلاح‌نژاد : فرهاد رهبر در تعریف اعتدال موفق عمل کرد/سیدمحمد مرندی :عزل فرهاد رهبر میانه‌ای با اعتدال نداشت

عضو بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با بیان اینکه گزینه‌های ریاست دانشگاه تهران در تعریف اعتدال نمی‌گنجند، گفت: فرهاد رهبر در تعریف اعتدال موفق عمل کرد و اجازه نداد دانشگاه سیاست‌زده شود و رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با اشاره به سبک نامناسب برکناری رئیس دانشگاه تهران گفت: برخی از اینکه پیش از انتخاب رئیس جدید، رئیس قبلی دانشگاه برکنار شده است، تندروی و احساساتی بودن وزیر علوم را برداشت می‌کنند.

آخرین اخبار