کمیته استیناف AFC درخواست الهلال را رد کرد

درخواست الهلال عربستان برای تجدیدنظر در حکم کمیته انضباطی AFC از سوی کمیته استیناف این نهاد رد شد.

آخرین اخبار