پاوه نژاد:

از سال ۷۶، معیار بازیگری در سینما رابطه و زیبایی شد

پاوه نژادگفت:از سال ۷۶به بعد، سینمای ما وارد بازی‌ای شد که نتیجه‌اش همین است که می‌بینید. آدم‌هایی که با رابطه و زیبایی برای فروش بالای گیشه به سینما آمدند.

آخرین اخبار