با حضور برخی وزرای دولت یازدهم صورت گرفت

رونمایی از اسکناس ۵۰هزارریالی با نماد سر در دانشگاه تهران

در هشتادمین سال تصویب تأسیس قانون دانشگاه تهران از اسکناس ۵۰۰۰۰ریالی با نماد سر در دانشگاه تهران با حضور جمعی از اعضای کابینه دولت رونمایی شد.

در حکمی از سوی روحانی؛

الهام امین‌زاده به عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور منصوب شد

رئیس جمهوری اسلامی ایران در حکمی الهام امین‌زاده را به عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور منصوب کرد.

آخرین اخبار