کسب رتبه برتر جشنواره ملی خوشنویسی رضوی توسط مدرس انجمن خوشنویسان شهرضا

مدیر انجمن خوشنویسان شهرضا گفت: مدرس انجمن خوشنویسان شهرضا رتبه برتر دوازدهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی را کسب کرد.

آخرین اخبار