در میزگرد مشق غیرت، بازرسی و بازجویی ممنوع مطرح شد؛

مشکل اصلی در توافق تفسیرپذیری پروتکل الحاقی است نه دسترسی مدیریت شده/نتیجه مذاکرات هسته‌ای وقتی معتبر است که در مجلس تصویب شود

یک کارشناس مسائل هسته‌ای با بیان اینکه ماهیت پرونده هسته‌ای کشورمان سیاسی است نه فنی و حقوقی گفت:بایدتوجه کنیم که ما در حال مذاکره با دشمن مکار و فریبکاریم.

آخرین اخبار