انتخاب مجری همجنس‌باز برای اسکار به چه هدفی صورت گرفت؟

انتخاب یک مجری همجنس‌باز تلویزیون آمریکا به عنوان مجری مراسم امسال اسکار، شاید به عقیده برخی تصادفی باشد ولی بررسی تاریخچه سینمای غرب مسئله دیگری را عیان می‌کند.

آخرین اخبار