قهرمان کشتی المپیک:

حقوق ۷۰۰ هزار تومانی وزارت ورزش پول آبمیوه من هم نمی شود

قهرمان کشتی فرنگی در المپیک لندن گفت: حقوق ۷۰۰ هزار تومانی وزارت ورزش کفاف آبمیوه من ورزشکار را هم نمی دهد.

آخرین اخبار