همزمان با سراسر کشور برگزار شد

اولین المپیاد علمی دانش آموزان شاهد و ایثارگر در شهرضا

همزمان با سراسر کشور اولین المپیاد علمی دانش آموزان شاهد و ایثارگر شهرضا در شهرضا برگزار شد.

آخرین اخبار