تروریست مهاجم به مسجد امام صادق کویت کیست؟

گروه داعش، پس از انفجار تروریستی در مسجد امام صادق (ع) در کویت، مسؤولیت این اقدام تروریستی را برعهده گرفت.

آخرین اخبار