مراسم جمعه پیروزی صنعا/

مردم یمن امروز با گردهم آمدن در شهر صنعا “جمعه پیروزی” را گرامی داشتند و خواهان تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد دولت پیشبرد امور این کشور شدند.

آخرین اخبار