امام جمعه شهرضا در گفت و گو با خبرنگار شهرضانیوز مطرح کرد:

فاز اول مصلی نماز جمعه تا پایان سال تکمیل می شود/مردم مصلی را مکانی دولتی درنظر می گیرند/انتقال شهدا به مکان مصلی اقدام صحیحی نبوده است

امام جمعه شهرضا گفت: با تکمیل سرویس بهداشتی و اتمام کار سقف دوم تا پایان سال، فاز اول مصلی نمازجمعه شهرضا افتتاح می شود.

آخرین اخبار