تصاویر دیدنی از ساعت ۵۴ میلیارد تومنی

در اینجا می خواهیم در رابطه با ساعت منحصر به فرد الماس نشان کمپانی « Jacob & Co» با نام « Billionaire»صحبت کنیم.

آخرین اخبار