خدا با هیچکس قوم و خویشی ندارد..

امام زمان (عج) فرمود:بین خداوند عز و جل و هیچکس قرابت و خویشاوندی نیست؛هرکه مرا انکار کند از من نیست و راه او راه فرزند نوح است. الغیبه،طوسی،ص۲۹۰،ح۲۴۷ شبهه ای ته دلش مانده بود.نمی دانست چکارش کند.سوالاتش را نوشت و داد دست محمدبن عثمان؛نماینده امام. مدتی نگذشته بود که نامه ای یا خط خود امام […]

آخرین اخبار