بررسی روند اشغال سرزمین فلسطین

یادداشت| تصمیم روباه استعمار برای سرزمین مقدس

شهرضا نیوز- تاریخ فلسطین از آغاز چگونه بوده است ؟ آیا واقعا اسراییل آنجا را غصب کرده است ؟
سوالی که جامعه بشری باید به آن پاسخ گو باشند…

آخرین اخبار