عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

جیش العدل شاخه القاعده در ایران است/مطالبات و خواسته‌های گروه جیش العدل همانند وهابی‌ها است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: گروه جیش العدل خود را شاخه‌ القاعده در ایران می‌دانند و مطالبات و خواسته‌های این گروه همانند وهابی‌ها است.

آخرین اخبار