علی مطهری در جمع دانشجویان دانشگاه زنجان:

اظهارات روحانی خوب نبود/فتنه‌گران دچار خطا شدند‌

نماینده دوره‎های هشتم و نهم مجلس گفت: من به سخنان روحانی در خصوص وظیفه نیروی انتظامی اجرای احکام قانون نیست، اعتراض کردم

آخرین اخبار