در نامه‌ای به روحانی مطرح شد

هشدار بیش از ۴۰۰۰ عضو هیئت علمی نسبت به افت علمی کشور

بیش از ۴۰۰۰ عضو رسمی هیئت علمی دانشگاه‌ها در نامه‌ای نسبت به افت علمی کشور به رئیس‌جمهور هشدار دادند.

آخرین اخبار